Dags att bli en av oss?

Vad är grejen med Projektgaranti?

Någon gång i livet har du kanske haft förmånen att hamna i ett sammanhang där allt stämmer. Du är stolt över kollegorna, stimuleras i ditt uppdrag och känner stor tillfredsställelse över både din egen och företagets insats. Så ska det kännas hos oss.

Vill du jobba hos oss? Vi har hemmahamnar i Stockholm, Göteborg och i uppstartsskedet i Malmö och rätt person är alltid välkommen. Vi erbjuder en miljö där du blir en viktig del av vårt team och där din insats syns och påverkar. Du kommer att få chans att utvecklas genom spännande projekt – och vi vågar lova att du kommer hitta vänner för livet.

Vi brinner för alla frågor som kan göra Sveriges bygg- och fastighetsbransch till världens bästa och vi axlar många olika roller i vilka vi leder oss själva och andra, bland annat som projektledare, projekteringsledare, byggledare, kommunikatörer, kontrollansvariga enligt PBL, besiktningsmän, installationssamordnare, miljösamordnare, byggarbetsmiljösamordnare, inköpare, logistiker … och mycket mer.

Frågan är om du vill vara med och skapa historia ihop med oss? Och om du platsar?
Skicka in din spontanansökan på ansokan@projektgaranti.se, fyll i formuläret nedan eller ring oss så pratar vi mer.

1970
Vi startade vår verksamhet redan 1970, då som ett dotterbolag inom JM-koncernen.
60 000
Under 2017 la vi cirka 60 000 projektledningstimmar på att utveckla Sverige.
3
Vi har hemmahamnar i Stockholm, Göteborg och Malmö, men våra uppdrag sträcker sig även utanför stadsgränserna.

”När jag stötte på Projektgaranti kändes det som att komma hem. Jag tog faktiskt med mig ett utdrag ur Projektgarantis rekryteringsannons till mitt exitsamtal för att försöka förklara vad jag saknade och vilken kultur jag ville verka i.”

”När jag bytte jobb ville jag gärna till ett lite mindre företag och då passar Projektgaranti mig perfekt. Här finns mycket intressanta projekt men också en möjlighet till personlig utveckling som inte finns hos många andra företag.” 

 

Möt några av oss

Läs intervjun med
Anna Andersson

Anna Andersson

Det bubblar stadsutveckling i Sverige just nu och många projekt ligger i startgroparna. Genom att göra kommunikation till en kärnprocess i stadsutvecklingsprojekt ökar samhällsnyttan markant. Det menar Anna Andersson som understryker att kompetent genomförda dialogprocesser med medborgare, näringsliv och andra intressenter ofta har en avgörande roll för att undvika överklaganden och andra konflikter.

Anna har arbetat på Projektgaranti sedan hösten 2015 och är första personen på företaget som har kommunikationskompetens inom stadsutveckling som sin främsta kompetens. För tillfället delar hon sin tid mellan två projekt hos Kungälvs kommun.

Samverkan mellan privata och offentliga aktörer
– Tyngdpunkten i mitt arbete är just nu att vara projektledare för Kungälvs satsning mot att bli Årets Stadskärna. Att arbeta mot Årets Stadskärna innebär att man mäter framstegen som skett i stadskärnan genom samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Det är ett långsiktigt och systematiskt arbete där samverkansarbetet mellan alla parter väger allra tyngst. Man ska arbeta tillsammans mot samma mål, det är då man når störst framgång, säger Anna.

Annas andra projekt består av att vara kommunikatör i projektet Kongahälla som är Kungälvs största nybyggnationsprojekt i modern tid.

– Vi arbetar bland annat hårt med dialogarbetet med både Kungälvsborna och näringslivet. Det är viktigt att alla vet vad som ska hända och när det ska hända. Varumärkesarbete är en annan del som är otroligt viktigt. Där jobbar vi i tätt tillsammans med de byggherrar som bygger på området, säger hon.

Hamnat rätt
Anna hade erfarenhet av kommunikations- och stadsutvecklingsarbete från både den privata och den kommunala sektorn innan hon började arbeta på Projektgaranti och hon känner nu att hon hamnat rätt.

– Projektgaranti har gett mig möjligheten att utvecklas i den riktning som jag känner att jag vill och personlig utveckling uppmuntras verkligen här. Det är dessutom korta vägar till beslut vilket uppskattas av mig. Jag skulle absolut rekommendera andra att bli min kollega, säger hon.

Läs intervjun med
Göran Andersson-Lund

Göran Andersson-Lund

”Plötsligt händer det – projektgruppen löser ett komplicerat problem tillsammans och man riktigt känner engagemanget i luften! Då vet man att man har lyckats som projektledare”, säger Göran Andersson-Lund.

Göran har arbetat på Projektgaranti sedan 2009 och dessförinnan på JM under många år. Han har erfarenhet från många lyckade projekt; allt från småhus och flerfamiljshus till kyrkobyggnader och vårdboenden.

Leder och samordnar
– Tyngdpunkten i mitt arbete ligger i ledning och samordning. Jag kallar till byggmöten, arbetsmöten, modererar diskussioner och sammanställer material och protokoll. Sedan tillför jag förstås erfarenhet och insikter som är betydelsefulla för projektet. Min roll är att driva på och hålla ihop projektgruppen så att man tillsammans når bästa resultat för uppdragsgivaren, beskriver Göran.

Nära affären
Arbetet som projektledare på Projektgaranti har gett mig ett stort nätverk av kunniga och intressanta människor. På det sättet har jag också fått en plattform där jag kan bidra till Projektgarantis framgång. – Det finns så många som har behov av kompetent projektledning så det är bara att ha huvudet på skaft för att fånga upp det som kan bli nästa spännande projekt.

Göran har alltid arbetat självständigt och tycker att närheten till själva affären är viktig. – Det du åstadkommer i ditt arbete och de timmar du debiterar spelar roll för företaget och det blir väldigt tydligt hur vi alla bidrar, säger Göran.

Projektgaranti ger dessutom sina medarbetare fria händer att leda arbetet inom givna projektramar, vilket Göran ser som en förutsättning. – Är du projektansvarig så är det ”ditt” projekt, däremot hjälper vi gärna varandra med delmoment och ställer upp som bollplank och diskuterar tillsammans. Hos oss är det korta vägar till beslut, vilket möjliggörs av en platt organisation slår Göran fast.

Proaktiv och flexibel projektledning
Med lång erfarenhet kommer en flexibilitet och en förmåga att känna av hur man ligger till i ett projekt. Göran ser fallgroparna och kan korrigera budget, logistik och tidsramar i ett tidigt skede, innan problemen uppstår.

– Vi strävar efter att arbeta proaktivt i varje steg och tar fullt ansvar för att samarbetet ska flyta mellan alla aktörer. Vi diskuterar och kommer ett steg närmare slutmålet – allt för projektets bästa.

Din resa börjar här