Slide background

Vi tror på mänskliga möten.

En bra relation är grunden för ett gott samarbete.
Slide background

Vi omvandlar fastigheter, maximerar ytor, ökar intäkter, skapar högre fastighetsvärden.

Slide background

Flexibel. Proaktiv. Ansvarstagande.

Varje projekt är ett drömprojekt

År 2020 kommer Kungälv att ha Sveriges bästa stadskärna! Det är målsättningen för projektet Årets Stadskärna Kungälv.

KTH Forskningen syftar till att förverkliga KTH:s Live-in Lab med drygt 300 studentlägenheter som samtidigt är laboratorium.

Läs mer

Projektgaranti goes Forsen

Forsen har förvärvat samtliga aktier i Projektgaranti, som en del i en uttalad tillväxtstrategi.

– Förvärvet stärker upp vårt erbjudande till marknaden, och framförallt den strategiskt viktiga marknaden i Göteborg. Nu förvandlar vi gammal konkurrens till gemensam styrka, säger Bengt Johansson, vd, Forsen.

Läs mer

Aktuellt

Våra tjänster

Vi lever och andas byggprojekt, helst vill vi förstås följa hela processen. Från den första vilda idén, in i den mer sansade projekteringsfasen och vidare mot den praktiska byggfasen. Och så en dag står vi där och beskådar vårt verk med stolthet.

Läs mer »

Idé- och utveckling

En tomt, en byggrätt, en fastighet. Hur kan vi omvandla en fastighet, öka lönsamheten, expandera på höjden och så vidare. Konsten ligger i att hitta balansen mellan tradition, kunnande och en önskan om att bryta ny mark.

Läs mer »

Projektledning

Vi lägger lika stor vikt vid projektet som vid ledarskapet, precis som ordet projektledning antyder. Vår framgång ligger i ett proaktivt förhållningssätt, gedigen byggkunskap och tät kontakt med alla inblandade parter.

Läs mer »

Förvaltning

Förvaltning är förädling, bra framförhållning och god kostnadskontroll är en säker investering för framtiden.

Läs mer »